WARUNKI REZERWACJI

REZERWACJE SZKOLENIA: e-mail: skioravice@o2.pl

tel:   +421 908 146 477 lub   +48 601 993 443

IMG_3883

SZKOLENIA  PRYWATNE  I  GRUPOWE: Jeśli chcecie Państwo być pewni, że dzień i godzina wybrana przez Was na szkolenie jest dostępna, prosimy o rezerwacje z kilkudniowym wyprzedzeniem zwłaszcza w okresach świątecznych i ferii szkolnych.

KURSY NARCIARSKIE: wymagana rezerwacja z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Kursy odbędą się dla min. 5 zgłoszonych uczestników. W razie zbyt małej ilości chętnych zapraszamy na szkolenie indywidualne.

REZERWACJE TELEFONICZNE I MAILOWE: osoba, która zarezerwowała lekcję lub kurs telefonicznie lub mailowo  bez wpłacenia zaliczki, zobowiązana jest do potwierdzenia rezerwacji  i opłacenia szkolenia w kasie Szkoły  minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć . Nieobecność i brak kontaktu rezerwującego do tego czasu potraktowana będzie jako rezygnacja z rezerwacji.

OPŁATY: każde szkolenie musi być zapłacone z góry, okazanie dowodu wpłaty wymagane jest przed rozpoczęciem zajęć.

UBEZPIECZENIA: szkoła nie ubezpiecza kursantów, uczestnikom kursów radzimy wykupienie narciarskiego ubezpieczenia na Słowację. Uczestnicy kursów RACE podpisują obowiązkowe oświadczenie o udziale na własne ryzyko i odpowiedzialność. Za nieletnich oświadczenie podpisuje Rodzic lub Opiekun prawny.

SKIPASS: uczestnik lekcji lub kursu jest zobowiązany do nabycia skipassu we własnym zakresie.

SKI + THERMAL PASS: dostępne są specjalne zniżki dla narciarzy chcących korzystać z basenów termalnych. Zapytaj o wiązaną  ofertę w kasie SKI ORAVICE lub THERMAL.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE: każdy uczestnik szkolenia  musi stawić się 10 min przed rozpoczęciem szkolenia przy lokalu Szkoły, wyposażony w ważny skipass, dopasowany i przygotowany do szkolenia sprzęt (narty/snowboard, buty, kije, kask, ew. ochraniacze),  oraz potwierdzenie opłacenia lekcji / kursu.

NIE SZKOLIMY OSÓB POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH UŻYWEK, bez zwrotu kosztów za opłacone szkolenie.

REZERVACIE:flaga-slowacji

INDIVIDUÁLNE A SKUPINOVÉ ŠKOLENIA: Ak si chcete byt istí, že deň a hodina na ktorú si chcete rezervovať lekcie je voľná, prosíme vás o rezerváciu v predstihu niekoľkých dní, obzvlášť v čase sviatkov a školských prázdnin.

LYŽIARSKE KURZY: Rezervácia je potrebná najmenej jeden týždeň vopred. Kurzy sú otvorené pre skupiny s minimálne  5 účastníkmi. Ak sa nenazbiera dostatočný počet, pozývame vás na individuálne kurzy.

TELEFONICKÉ A EMAILOVÉ REZERVÁCIE: ak ste si kurz alebo školenie rezervovali telefonicky alebo cez email bez zaplatenia zálohy, prosíme  vás, aby ste prišli do našej školy minimálne 1 hodinu pred začatím kurzu, alebo lekcie a potvrdili rezerváciu vyplatením kurzu. Ak  tak neurobíte, rezervácia bude zrušená.

PŁATENIE: každé školenie musí byť zaplatené pred jeho začatím.

POISTENIE: škola nepoisťuje účastníkov kurzov. Odporúčame vám individuálne cestovné poistenie. Účastníci kurzov RACE podpisujú prehlásenie o účasti na vlastné riziko a zodpovednosť. Za neplnoletých podpisujú toto prehlásenie rodičia alebo zodpovedný zástupca.

SKIPASS: účastník kurzu alebo lekcie si musí zakúpiť skipass vo vlastnej réžii.

SKI + THERMAL PASS:  ak si chcete užiť termálne bazény, využite špeciálne zľavy pre lyžiarov, opýtajte sa na ponuku zliav v kase SKI ORAVICE alebo THERMAL.

NEVYHNUTNÁ VÝBAVA: každý účastník školenia sa musí dostaviť pred školu 10 minút pred začatím lekcie alebo kurzu s potrebným výstrojom ( lyže/snowboard, topánky, palice, prilba, v prípade potreby aj chrániče), s platným skipassom a potvrdením o zaplatení lekcie alebo kurzu.

NEUČÍME OSOBY POD VPLYVOM ALKOHOLU ALEBO INÝCH  NÁVYKOVÝCH LÁTOK , bez nároku na vrátenie peňazí.

Szkolenie Narty / Snowboard, Lekcje Prywatne, Kursy Grupowe, Treningi Sportowe, Zawody, Imprezy dla Firm OFERTA SZKOŁY – WYBIERZ